TOP

Könyvkiadás

1. Melyik nyelvből származik a kolofón szó?

a, héber

b, görög

c, latin

2. A könyv melyik részén található a kolofón oldal?

a, A szövegtől elkülönülve, a könyv első oldalán

b, A szövegbe beágyazódva, a köszönetnyilvánítás és az előszó között

c, A szövegtől elkülönülve, a címlap hátoldalán vagy a könyv végén

3. A szöveggondozás …

a, Magába foglalja a szerkesztői, az olvasószerkesztői és a korrektori tevékenységeket

b, Az olvasószerkesztő munkáját öleli fel

c, A korrektori munka különböző feladatainak összessége

4. Mikor újították meg legutóbb a magyar helyesírást?

a, A nyelvújítás aranykorában, melyet Kazinczy Ferenc neve fémjelez

b, Misztótfalusi Kis Miklós munkássága során a 17. században

c, 1984-ben, a kommunizmus ideje alatt

5. Mi az megnevezése a nyelvújítás ellenzőinek?

a, Ortológus

b, Ornitológus

c, Neológus

6. Mi volt Misztótfalusi Kis Miklós egyik legfontosabb könyvkiadói munkája a nyelvújítás szempontjából?

a, Az első magyar nyomtatott szakácskönyv kiadása

b, A teljes magyar Biblia revideálása és kiadása

c, Az első magyar törvénykönyv nyomtatott kiadása

7. Mit foglal magában az olvasószerkesztés?

a, A kézirat nyelvi szempontból való ellenőrzését

b, A betördelt szövegben keletkezett hibák javítását

c, A szövegben lévő szakszerűtlenségek javítását, a szöveg szerkezeti elemeinek egységesítését

Megoldás: (tovább…)

Megoldás